FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी अनुदानका फर्म र फर्म्याटहरु,

७९-८० 08/11/2022 - 16:14 PDF icon krishi karyakram 2079.pdf, PDF icon prastabana 2079.pdf, PDF icon sana sinchai 2079.pdf, PDF icon youth 2079.pdf

उदयपुरगढी गाउँपालिकाबाट निकाशी हुने कृषि तथा पशुजन्य उपजहरु र पटके सवारी शुल्क संकलन ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धी १५ दिने शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७९+०४+२६

७९-८० 08/11/2022 - 11:40

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना २०७९।०२।१३

७८/७९ 05/27/2022 - 12:25

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७९।०१।२५

७८/७९ 05/08/2022 - 11:42

दरभाउ स्वीकृत गर्ने अाशयकाे सूचना

७८/७९ 05/02/2022 - 16:36

बोलपत्र तथा शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना

७८/७९ 04/20/2022 - 14:05

दर भाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ०७८।१२।२३

७८/७९ 04/06/2022 - 11:00

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 03/30/2022 - 10:57

कृषक समुह/कृषि फर्म/कृषि सहकारी/उद्धमीलाई मिति २०७८/१०/२५ गतेको दररेट आव्हानको सुचना बमोजिम ८०%अनुदानमा च्याफ कटरको दररेट स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७८/७९ 03/28/2022 - 16:05

बाेलपत्र तथा शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।।०७८/११/३०

७८/७९ 03/14/2022 - 15:29

Pages