FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 01/11/2022 - 14:39

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 12/31/2021 - 11:32

बोलपत्र दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 12/16/2021 - 13:41

उदयपुरगढी गाउँपालिकाको आ. व. २०७८/०७९ का लागि स्वीकृत कार्यक्रमबाट निर्माण कार्यहरू गर्नको लागि बोलपत्र तथा शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 12/05/2021 - 12:09

कर्मचारी आवास घर निर्माण (तल्ला थप), तारजाली खरीद तथा मेडिकल सामग्री खरीद सम्बन्धी बोलपत्र र दरभाउ पत्र सम्बधी बिस्तृत सूचना

७८/७९ 10/22/2021 - 12:12 PDF icon कर्मचारी आवास घर निर्माण (तल्ला थप),तारजाली खरीद तथा मेडिकल सामग्री खरीद सम्बन्धि.pdf

Procurement for Purchase and Supplies of Gabion

७८/७९ 09/29/2021 - 20:33 PDF icon gabion purchase notice for website.pdf

Procurement for Purchase and Supplies of Concentric Cables

७८/७९ 09/29/2021 - 20:31 PDF icon concentric cable re bid for website notice.pdf

ढुंगा ,गिट्टी,बालुवाको स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलन ठेका बन्दोबस्ती सम्बन्धि १५ दिने E bidding दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७८/७९ 09/29/2021 - 20:26 PDF icon gitti baluwa notice 2078 re bid for website.pdf

उदयपुरगढी गाउँपालिकाको आ.व.०७८/७९ का लागि स्वीकृत कार्यक्रमबाट निर्माण कार्यहरु गर्नुपर्ने भएकोले इजाजत प्राप्त फर्म/ कम्पनिहरुलाईउल्लेखित शर्तहरुको अधिनमा रहि रीतपूर्वक विधुतीय खरिद प्रक्रिया (E-bid) मार्फत सहभागी हुनको लागि जानकारी

७८/७९ 09/08/2021 - 16:21 PDF icon ward office building notice for website78-79.pdf, PDF icon 5_Page 2078 05 23.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 08/24/2021 - 13:55

Pages