FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Quarter House Roof Complete and Upallo Dhile Khola Khanepani Aayojana

८०/८१ 11/27/2023 - 10:51 PDF icon E-bid doc 2080_001.pdf

कृषि सामाग्रीहरुको बजारमूल्य दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

८०/८१ 11/22/2023 - 11:16

दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना । स्वास्थ्य शाखा तर्फ २०८०/०७/१४

८०/८१ 10/31/2023 - 16:22

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा २०८०/०६/१६

८०/८१ 10/03/2023 - 16:13

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०८०।०६।०९

८०/८१ 09/26/2023 - 12:19

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०८०।०५।१९

८०/८१ 09/05/2023 - 09:20

बोलपत्र/दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०८०/०४/२६

८०/८१ 08/11/2023 - 10:20

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०८०।०४।०५

७९-८० 07/21/2023 - 10:37

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना २०८०/०४/०३

७९-८० 07/19/2023 - 17:02

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । २०८०।०३।२३

७९-८० 07/10/2023 - 12:50

Pages