FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।।। ०७८/११/२४ ।

७८/७९ 03/08/2022 - 10:57

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ०७८+११+२०

७८/७९ 03/07/2022 - 12:29

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना । ०७८/११/१२

७८/७९ 02/25/2022 - 13:19

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना

७८/७९ 02/23/2022 - 15:00

शिलबन्दी स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 02/16/2022 - 00:00

बाेलपत्र तथा शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ०७८।१०।२८

७८/७९ 02/15/2022 - 10:27

बोलपत्र तथा शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७८/७९ 02/11/2022 - 00:00

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 02/07/2022 - 12:14

बाेल पत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना

७८/७९ 01/27/2022 - 17:04

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना दाेश्राे पटक प्रकाशित

७८/७९ 01/27/2022 - 17:03

Pages