FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारे सूचना

७८/७९ 08/11/2021 - 12:07

(पुरानाे गढी पुन:निर्माण) Invitation for Bids of Old Gadhi (Purano Gadhi) Reconstruction.

७७/७८ 06/15/2021 - 12:26 PDF icon Himalayan-timeudayapurgadi-30-days.pdf

दररेट स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 05/14/2021 - 09:13

Invitation for bids

७७/७८ 03/15/2021 - 13:53

दररेट स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 02/18/2021 - 19:30

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा को स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलनको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि पुन: प्रकाशित १५ (पन्ध्र) दिने E-Bidding दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 02/04/2021 - 00:53

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा को स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलनको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि १५ (पन्ध्र) दिने E-Bidding दरभाउ पत्र

७७/७८ 01/10/2021 - 12:37

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 12/25/2020 - 18:12

Invitation for Sealed Quotation for the procurement for purchase and supplies of medical goods.

७७/७८ 11/19/2020 - 14:16

Invitation for sealed Quotation for the procurement for the purchase and supplies of medical goods

७७/७८ 10/22/2020 - 14:04

Pages