FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दररेट तथा स्पेशिफिकेशन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

७९-८० 12/23/2022 - 14:31

दररेट तथा स्पेशिफिकेशन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

७९-८० 12/23/2022 - 14:30

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 12/07/2022 - 05:48 PDF icon medpa darbhau.pdf

बोलपत्र तथा शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७९-८० 12/05/2022 - 15:51

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७९।०८।०७

७९-८० 11/23/2022 - 12:40 PDF icon aashaya.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना २०७९/०७/२३

७९-८० 11/09/2022 - 03:09

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७९/०७/२०

७९-८० 11/06/2022 - 15:01

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना

७९-८० 10/23/2022 - 16:09

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलन ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि १५ दिने Hard Bid दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७९-८० 10/20/2022 - 14:55 PDF icon ebid 20790703.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना

७९-८० 10/16/2022 - 16:09

Pages