FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७९।०१।२५

७८/७९ 05/08/2022 - 11:42

दरभाउ स्वीकृत गर्ने अाशयकाे सूचना

७८/७९ 05/02/2022 - 16:36

बोलपत्र तथा शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना

७८/७९ 04/20/2022 - 14:05

दर भाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ०७८।१२।२३

७८/७९ 04/06/2022 - 11:00

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 03/30/2022 - 10:57

कृषक समुह/कृषि फर्म/कृषि सहकारी/उद्धमीलाई मिति २०७८/१०/२५ गतेको दररेट आव्हानको सुचना बमोजिम ८०%अनुदानमा च्याफ कटरको दररेट स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७८/७९ 03/28/2022 - 16:05

बाेलपत्र तथा शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।।०७८/११/३०

७८/७९ 03/14/2022 - 15:29

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।।। ०७८/११/२४ ।

७८/७९ 03/08/2022 - 10:57

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ०७८+११+२०

७८/७९ 03/07/2022 - 12:29

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना । ०७८/११/१२

७८/७९ 02/25/2022 - 13:19

Pages