FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 04/05/2023 - 10:50

Invitation for bids no: URM/NCB/Works/15-2079/80

७९-८० 03/28/2023 - 15:42

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना २०७९/१२/०८

७९-८० 03/22/2023 - 17:36

शिलबन्दी तथा बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना २०७९।१२।०५

७९-८० 03/19/2023 - 10:59

शिलबन्दी तथा बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७९-८० 03/06/2023 - 11:46

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 03/03/2023 - 13:02

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७९।११।०८

७९-८० 02/20/2023 - 03:38

दर रेट स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 02/08/2023 - 13:22

शिलबन्दी तथा बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७९/०९/२८

७९-८० 01/12/2023 - 19:22

शिलबन्दी तथा बाेलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना २०७९/०९/२८

७९-८० 01/12/2023 - 19:09

Pages