FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । २०८०।१०।०८

८०/८१ 01/22/2024 - 13:03

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । २०८०।०९।२९

८०/८१ 01/14/2024 - 11:58

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०८०.०९.२६

८०/८१ 01/11/2024 - 16:45

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना । २०८०।०९।२५

८०/८१ 01/11/2024 - 15:58

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०८०।०९।२६

८०/८१ 01/11/2024 - 15:57

नेपालटार उदयपुरगढी सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धि सूचना

८०/८१ 12/24/2023 - 15:14

ढुङ्गा गिट्टीको बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना

८०/८१ 12/24/2023 - 15:12

बोलपत्र तथा शिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना २०८०/०९/०६

८०/८१ 12/22/2023 - 12:13

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०८०।०९।०४

८०/८१ 12/20/2023 - 12:05

शिलब्नदी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०८०/०८/२१

८०/८१ 12/07/2023 - 12:58

Pages