FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा को स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलनको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि पुन: प्रकाशित १५ (पन्ध्र) दिने E-Bidding दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 02/04/2021 - 00:53

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा को स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलनको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि १५ (पन्ध्र) दिने E-Bidding दरभाउ पत्र

७७/७८ 01/10/2021 - 12:37

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 12/25/2020 - 18:12

Invitation for Sealed Quotation for the procurement for purchase and supplies of medical goods.

७७/७८ 11/19/2020 - 14:16

Invitation for sealed Quotation for the procurement for the purchase and supplies of medical goods

७७/७८ 10/22/2020 - 14:04

Invitation for Bids for the construction of ward office building (ward no.6)

७७/७८ 09/17/2020 - 15:22

Invitation for Bids for the construction of ward office building

७७/७८ 09/09/2020 - 10:58

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 05/13/2020 - 16:37

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 05/12/2020 - 14:22

ठेक्का खोल्ने मिति थप गरिएको सम्बन्धमा

७६/७७ 04/19/2020 - 12:14

Pages