FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक प्रस्तावको लागि सफल भएको बारे सूचना २०८०-०३/२०

७९-८० 07/05/2023 - 17:49

गाउँपालिकाबाट निकाशी हुने बनजन्य, जडीबुटी, जीवजन्तु, कवाडी, कृषि उपज र पटके सवारी शुल्क संङ्कलन ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी ७ दिने सूचना

७९-८० 06/30/2023 - 11:23

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०८०/०३/१३

७९-८० 06/28/2023 - 14:27

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०८०/०२/१९ ।

७९-८० 06/02/2023 - 18:31

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०८०/०२/१९

७९-८० 06/02/2023 - 11:11

बोलपत्र आहवान सम्बन्धी सुचना २०८०/०२/०८

७९-८० 05/22/2023 - 19:46

शिलबन्दी तथा दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना २०८०/०२/०५

७९-८० 05/19/2023 - 12:58 PDF icon dhile khola muhan gari road nirman.pdf

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना

७९-८० 04/30/2023 - 20:15

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७९।१२।२९

७९-८० 04/12/2023 - 13:19

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७९।१२।२४

७९-८० 04/07/2023 - 11:00

Pages