FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९को नगर कार्यपालिका, गाउँ कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा उम्मेदवार भइ कानुनले तोकेको समयावधि ३० (तिस) दिन भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारहरुका नाउँमा सात दिनभित्र सफाई सहितको स्पष्टिकरण पेश गर्ने

आर्थिक वर्ष: