FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षकsort descending आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७९।०१।२५

७८/७९ 05/08/2022 - 11:42

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना २०७९/०५/२६

७९-८० 09/11/2022 - 12:46

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७९/०७/२०

७९-८० 11/06/2022 - 15:01

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७९।०८।०७

७९-८० 11/23/2022 - 12:40 PDF icon aashaya.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 01/11/2022 - 14:39

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!

७९-८० 08/17/2022 - 12:03

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना

७९-८० 10/16/2022 - 16:09

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना

७९-८० 10/23/2022 - 16:09

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना २०७९/०७/२३

७९-८० 11/09/2022 - 03:09

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (Procurement for purchase and supplies of medical goods)

७९-८० 10/16/2022 - 11:05 PDF icon medical goods ebid.pdf

Pages