FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षकsort descending आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा को स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलनको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि १५ (पन्ध्र) दिने E-Bidding दरभाउ पत्र

७७/७८ 01/10/2021 - 12:37

ढुंगा,गिट्टी, बालुवाको स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलन ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी १५ दिने E-Bidding दरभाउपत्र आव्हानको सूचना २०७९।०५।३०

७९-८० 09/15/2022 - 11:50 PDF icon ebidding.pdf

ढुङ्गा गिट्टीको बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना

८०/८१ 12/24/2023 - 15:12

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाकाे स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलन ठेक्का बन्दाेवस्ती सम्बन्धी १५ दिने E-Bidding दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना २०७९+०५+१०

७९-८० 08/26/2022 - 14:57 PDF icon Dhunga Gitti Baluwa Nikasi BID 2079.pdf

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलन ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि १५ दिने Hard Bid दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७९-८० 10/20/2022 - 14:55 PDF icon ebid 20790703.pdf

दर भाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ०७८।१२।२३

७८/७९ 04/06/2022 - 11:00

दर रेट स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 02/08/2023 - 13:22

दरभाउ स्वीकृत गर्ने अाशयकाे सूचना

७८/७९ 05/02/2022 - 16:36

दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना । स्वास्थ्य शाखा तर्फ २०८०/०७/१४

८०/८१ 10/31/2023 - 16:22

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना २०७९।०२।१३

७८/७९ 05/27/2022 - 12:25

Pages