FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षकsort ascending आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

स्वास्थ्य संस्थाहरुको लागि औषधि तथा सर्जिकल सामान खरिद सम्बन्धि दरभाउ आव्हानको सूचना

७६/७७ 09/04/2019 - 20:20

शिलबन्दी स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 02/16/2022 - 00:00

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७९/०५/२२

७९-८० 09/07/2022 - 12:21

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 12/25/2020 - 18:12

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 12/31/2021 - 11:32

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 02/07/2022 - 12:14

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।।। ०७८/११/२४ ।

७८/७९ 03/08/2022 - 10:57

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (Procurement for purchase and supplies of medical goods)

७९-८० 10/16/2022 - 11:05 PDF icon medical goods ebid.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना २०७९/०७/२३

७९-८० 11/09/2022 - 03:09

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना

७९-८० 10/16/2022 - 16:09

Pages