FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षकsort descending आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 02/10/2020 - 16:11

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ०७८+११+२०

७८/७९ 03/07/2022 - 12:29

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७९।११।०८

७९-८० 02/20/2023 - 03:38

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७९।१२।२४

७९-८० 04/07/2023 - 11:00

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७९।१२।२९

७९-८० 04/12/2023 - 13:19

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०८०.०९.२६

८०/८१ 01/11/2024 - 16:45

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०८०/०२/१९ ।

७९-८० 06/02/2023 - 18:31

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०८०/०३/१३

७९-८० 06/28/2023 - 14:27

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०८०।०४।०५

७९-८० 07/21/2023 - 10:37

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०८०।०६।०९

८०/८१ 09/26/2023 - 12:19

Pages