FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षकsort descending आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँपालिकाबाट निकाशी हुने बनजन्य, जडीबुटी, जीवजन्तु, कवाडी, कृषि उपज र पटके सवारी शुल्क संङ्कलन ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी ७ दिने सूचना

७९-८० 06/30/2023 - 11:23

ठेक्का खोल्ने मिति थप गरिएको सम्बन्धमा

७६/७७ 04/19/2020 - 12:14

ठेक्का खोल्ने मिति थप गरिएको सम्बन्धमा सूचना

७६/७७ 04/12/2020 - 08:47

ढुंगा ,गिट्टी,बालुवाको स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलन ठेका बन्दोबस्ती सम्बन्धि १५ दिने E bidding दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७८/७९ 09/29/2021 - 20:26 PDF icon gitti baluwa notice 2078 re bid for website.pdf

ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि १५ (पन्ध्र) दिने पुन : प्रकाशित सूचना

७६/७७ 11/12/2019 - 10:52

ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि ३० (तीस) दिने पुन : प्रकाशित सूचना

७६/७७ 10/23/2019 - 12:09 PDF icon Udayapurgadi Notice final.pdf

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा को स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलनको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि पुन: प्रकाशित १५ (पन्ध्र) दिने E-Bidding दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 02/04/2021 - 00:53

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा को स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलनको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि १५ (पन्ध्र) दिने E-Bidding दरभाउ पत्र

७७/७८ 01/10/2021 - 12:37

ढुंगा,गिट्टी, बालुवाको स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलन ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी १५ दिने E-Bidding दरभाउपत्र आव्हानको सूचना २०७९।०५।३०

७९-८० 09/15/2022 - 11:50 PDF icon ebidding.pdf

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाकाे स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलन ठेक्का बन्दाेवस्ती सम्बन्धी १५ दिने E-Bidding दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना २०७९+०५+१०

७९-८० 08/26/2022 - 14:57 PDF icon Dhunga Gitti Baluwa Nikasi BID 2079.pdf

Pages