FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षकsort descending आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

उदयपुरगढी गाउँपलिका ढुङ्गा गिट्टी टेन्डर सम्बन्धी सुचना

७५/७६ 10/03/2018 - 13:59 PDF icon udayapur gadi dhunga gitti tendar 5x33cc notice.pdf

उदयपुरगढी गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयद्वारा सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धमा सूचना

७६/७७ 12/16/2019 - 15:29

उदयपुरगढी गाउँपालिकाकाे ढुंगा , गिट्टी र बालुवाको स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी ३० दिने सूचना

७६/७७ 08/26/2019 - 12:15

उदयपुरगढी गाउँपालिकाको आ. व. २०७८/०७९ का लागि स्वीकृत कार्यक्रमबाट निर्माण कार्यहरू गर्नको लागि बोलपत्र तथा शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 12/05/2021 - 12:09

उदयपुरगढी गाउँपालिकाको आ.व.०७८/७९ का लागि स्वीकृत कार्यक्रमबाट निर्माण कार्यहरु गर्नुपर्ने भएकोले इजाजत प्राप्त फर्म/ कम्पनिहरुलाईउल्लेखित शर्तहरुको अधिनमा रहि रीतपूर्वक विधुतीय खरिद प्रक्रिया (E-bid) मार्फत सहभागी हुनको लागि जानकारी

७८/७९ 09/08/2021 - 16:21 PDF icon ward office building notice for website78-79.pdf, PDF icon 5_Page 2078 05 23.pdf

उदयपुरगढी गाउँपालिकाबाट निकाशी हुने कृषि तथा पशुजन्य उपजहरु र पटके सवारी शुल्क संकलन ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धी १५ दिने शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना दाेश्राे पटक प्रकाशित मिति २०७९+०५+२४

७९-८० 09/09/2022 - 14:09

उदयपुरगढी गाउँपालिकाबाट निकाशी हुने कृषि तथा पशुजन्य उपजहरु र पटके सवारी शुल्क संकलन ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धी १५ दिने शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७९+०४+२६

७९-८० 08/11/2022 - 11:40

उदयपुरगढी गाउँपालिकाबाट निकाशी हुने चुनढुङ्गा निकासीको पटके निकाशी शुल्क संकलन ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धी १५ दिने शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७९+०५+०८

७९-८० 08/24/2022 - 11:09

कर्मचारी आवास घर निर्माण (तल्ला थप), तारजाली खरीद तथा मेडिकल सामग्री खरीद सम्बन्धी बोलपत्र र दरभाउ पत्र सम्बधी बिस्तृत सूचना

७८/७९ 10/22/2021 - 12:12 PDF icon कर्मचारी आवास घर निर्माण (तल्ला थप),तारजाली खरीद तथा मेडिकल सामग्री खरीद सम्बन्धि.pdf

कृषक समुह/कृषि फर्म/कृषि सहकारी/उद्धमीलाई मिति २०७८/१०/२५ गतेको दररेट आव्हानको सुचना बमोजिम ८०%अनुदानमा च्याफ कटरको दररेट स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७८/७९ 03/28/2022 - 16:05

Pages