FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयबाट कस्ता प्रकारका सेवाहरु प्रदान हुन्छन् ?

गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयबाट निम्न  प्रकारका सेवाहरु प्रदान हुन्छन्

 • नागरिकता र प्रतिलिपि सिफारिस
 • अंगिकृत नागरिकता सिफारिस
 • जग्गा मूल्यांकन सिफारिस । प्रमाणित
 • जग्गा मूल्यांकन सिफारिस । प्रमाणित
 • घर जग्गा कर
 • वहाल कर
 • जन्म दर्ता
 • मृत्यु दर्ता
 • विवाह दर्ता
 • सम्बन्धबिच्छेद दर्ता
 • बसाईं सराईं जाने । आउने दर्ता