वडा नं. ४

वार्ड नम्बर चार

ठेगाना डुम्रे
वडा अध्यक्ष राम बहादुर घले मगर
सदस्य राम बहादुर आले मगर
सदस्य बोध कुमार भण्डारी
महिला सदस्य मिना कुमारी तामांग
दलित महिला सदस्य शोभा कुमारी मोते